Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie – ma za zadanie zabezpieczyć finansowo osoby wskazane przez ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia, zarówno w przypadku chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków. Do ubezpieczenia na życie może przystąpić osoba w wieku od 18 do 75 roku życia (ochrona w wybranych wariantach jest nawet dożywotnia). Z ubezpieczenia można zrezygnować w dowolnym momencie. W wybranych wariantach istnieje opcja wprowadzenia cesji na bank.

Grupowe ubezpieczenia na życie to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą, a ubezpieczycielem na rzecz pracownika. Pracodawca, jako ubezpieczający negocjuje program ubezpieczenia dla swoich pracowników oraz ich rodzin tak, aby spełniały one ich oczekiwania oraz potrzeby. Ubezpieczenie to daje pewność, że ani pracownik, ani członkowie jego rodziny nie pozostaną bez środków do życia w przypadku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Rodzaje ubezpieczeń na życie:

indywidualne ubezpieczenie na życie

NNW szkolne

ubezpieczenie grupowe

grupa otwarta

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia na życie:

insurance-11

Poproś o wycenę