Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw

Profesjonalne ubezpieczenie zapewnia przetrwanie firmy

Głównym zadaniem ubezpieczeń majątkowych jest ochrona ubezpieczonego mienia przed finansowymi skutkami zniszczenia bądź utraty majątku ruchomego lub nieruchomości.

Każda umowa ubezpieczenia majątkowego może zawierać indywidualne warunki odpowiednio dostosowane do ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej działalności przez ubezpieczonego.

Należyty dobór zakresu ubezpieczenia ma istotne znaczenie w prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania firmy oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Oferta kompleksowa dla przedsiębiorstw:

Ochroną ubezpieczeniową można objąć:

budynki, budowle, lokale wraz elementami stałymi

nakłady inwestycyjne

maszyny, urządzenia oraz wyposażenie

środki obrotowe

elektronika – stacjonarna i przenośna

oprogramowanie

gotówka w lokalu i w transporcie od kradzieży oraz rabunku

mienie w transporcie – cargo

OC z tytułu prowadzenia działalności

OC przewoźnika

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia specjalistyczne:

Ubezpieczenia rolne:

insurance-11

Poproś o wycenę