Ubezpieczenia komunikacyjne

Najlepsza oferta ubezpieczenia Twojego samochodu ​ ​

Ubezpieczenie obowiązkowe

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (tak zwane ubezpieczenie OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia jego odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenie Autocasco (tak zwane ubezpieczenie AC), to ubezpieczenie którego zawarcie zależy tylko od właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w przypadkach, gdy właściciel pojazdu sam ponosi winę za uszkodzenie samochodu, gdy sprawca szkody jest nieznany, uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami, pojazd został skradziony lub został uszkodzony w wyniku działania żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru).

Assistance

Jeśli zdarzyło Ci się mieć problem z uruchomieniem auta lub przydarzyła Ci się awaria lub wypadek w trasie, a chcesz cieszyć się spokojem, to możesz liczyć na pomoc! Jeden telefon i w krótkim czasie przyjedzie do Ciebie mobilny serwis, który pomoże uporać się z awarią auta. W zależności od pakietu można wybrać assistance krótkoterminowy lub długoterminowy np. roczny.

Oferta pakietowa:

OC

AC/KR

NNW

Assistance

Szyby

Opony

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Oferta specjalna:

Rejestarcja pojazdów

Nasza firma pomaga przy rejestracji pojazdów. Zleca tłumaczenia wymaganych dokumentów i dostarcza dowód rejestracyjny. Klienci, którzy ubezpieczą samochód za pośrednictwem Kancelarii Ubezpieczeń 3pole.pl mogą liczyć na specjalną zniżkę.

Ubezpieczenie GAP

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection – Gwarancja Ochrony Kapitału) skierowane jest do osób, których pojazd eksploatowany jest nie dłużej niż 6 lat. Wykupienie pakietu GAP umożliwia zabezpieczenie pojazdu przed utratą wartości. Ubezpieczyciel pokrywa różnicę pomiędzy wartością pojazdu, która zawarta jest w polisie AC, a rzeczywistą jego wartością rynkową z dnia, kiedy ubezpieczenie zostało zawarte.

Jak wybrać ubezpieczenie GAP?

Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP dotyczy wyrównania utraconej wartości pojazdu w razie kradzieży (AC) bądź szkody całkowitej (OC/AC). Warto zwrócić uwagę na warunki rozliczenia wartości pojazdu oraz zapisy posiadanej polisy AC, która będzie kluczowa przy wyliczeniu wartości pojazdu.
insurance-11

Poproś o wycenę