Przykłady szkód

Zastanawiasz się, czy warto się ubezpieczyć? Chciałbyś wiedzieć, jak wyglądają przykładowe szkody?

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów szkód klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Przykład 1:
NADMIERNA PRĘDKOŚĆ – RYZYKO OC i AC

Przyczyna szkody: nadmierna prędkość

Opis zdarzenia: kierujący pojazdem nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na teren zakładu kamieniarskiego.

Wysokość szkody: OC – 120.000 zł, AC – 24.000 zł

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ NADMIERNA PRĘDKOŚĆ

Przykład 2:
SZOKODA PARKINGOWA – RYZYKO AC

Przyczyna szkody: nadmierna prędkość

Opis zdarzenia: podczas wyjazdu z parkingu nieznany sprawca uszkodził pojazd ubezpieczonego – Bentley BENTAYAGA

Wysokość szkody: 470.000 zł

SZOKODA PARKINGOWA SZOKODA PARKINGOWA

Przykład 3:
ZDERZENIE POJAZDÓW – RYZYKO OC i AC

Przyczyna szkody: niezachowanie bezpiecznej odległości

Opis zdarzenia: kierowca nie wyhamował i uderzył w samochód ciężarowy jadący przed nim

NIEZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI NIEZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

Przykład 4:
ZDERZENIE POJAZDÓW – RYZYKO OC i AC

Przyczyna szkody: niezachowanie bezpiecznej odległości

Opis zdarzenia: z niewyjaśnionych przyczyn kierujący pojazdem ubezpieczonym wjechał w sznur pojazdów

NIEZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI – RYZYKO OC i AC NIEZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI – RYZYKO OC i AC

Przykład 5:
NIEZABEZPIECZENIE POJAZDU – RYZYKO AC

Przyczyna szkody: brak właściwego zabezpieczenia zaparkowanego pojazdu

Opis zdarzenia: kierowca po zaparkowaniu nie zabezpieczył prawidłowo pojazdu przed stoczeniem (nie zaciągnął hamulca ręcznego), pojazd stoczył się i uderzył w bramę magazynu

Szkody komunikacyjne Szkody komunikacyjne

Przykład 6:
POŻAR POJAZDU – RYZYKO AC

Przyczyna szkody: pożar pojazdu

Opis zdarzenia: do pożaru doszło w wyniku zaprószenia ognia w kabinie pojazdu (dokładna przyczyna nie została ustalona)

Szkody komunikacyjne Szkody komunikacyjne

Przykład 7:
IMPLOZJA – RYZYKO AC

Przyczyna szkody: brak nadzoru podczas rozładunku pojazdu

Opis zdarzenia: podczas rozładunku płynnego asfaltu doszło do zamknięcia zaworu odpowietrzającego

Szkody komunikacyjne

Przykład 1:
POŻAR DOMU WYBUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „WYMARZONY DOM”

Opis zdarzenia: do pożaru doszło w wyniku wypadania iskier z komina na dach budynku. Poszkodowany posiadał wymagane przepisami przeciwpożarowymi przeglądy (roczny) oraz wykonywał systematyczne czyszczenie komina (raz na 3m-ce w sezonie grzewczym). Przyczyna szkody została ustalona przez biegłego z zakresu pożarnictwa.

Sumy ubezpieczenia :
dom 500 000 zł
mienie 60 000 zł
architektura ogrodu 5 000 zł

Łączna wartość szkody uznana została do wysokości sum ubezpieczenia z każdego z powyższych ryzyk, tj. 565 000 zł, choć wartość strat zdecydowanie przekroczyła wartość odszkodowania (niedoubezpieczenie).

Szkody indywidualne Szkody indywidualne

 Szkody indywidualneSzkody indywidualne Szkody indywidualne 

Przykład 2:
POŻAR DOMU

Przyczyna szkody: podpalenie

Opis zdarzenia: rok budowy ok. 1900 roku. Od kilku lat dom był niezamieszkały (czasami doglądany). Przyczyną szkody było podpalenie przez nieznanych sprawców.

Sumy ubezpieczenia:
dom 600 000 zł
ruchomości 50 000 zł
ogrodzenie 10 000 zł

Szkody indywidualne Szkody indywidualne

Przykład 3:
HURAGAN – Kaszuby

Przyczyna szkody: huragan

Opis zdarzenia: w wyniku działania huraganu zniszczeniu uległ dom jednorodzinny, budynek gospodarczy i ogrodzenie.

Łączne przyznane odszkodowanie wyniosło 185 000 zł (w tym ogrodzenie 15 000 zł oraz budynek gospodarczy 50 000 zł).

Szkody indywidualne Szkody indywidualne Szkody indywidualne

Przykład 4:
KAWALERKA

Przyczyna szkody: zalanie

Opis zdarzenia: podczas nieobecności lokatorów, w wyniku awarii bojlera, wydostała się gorąca para wodna. Mieszkanie zostało całkowicie przemoknięte i w konsekwencji kawalerka zagrzybiała.

Zakres uszkodzeń dotyczy 100% powierzchni ścian oraz wyposażenia mieszkania.

Odszkodowanie wyniosło 20.000 zł z uwagi na niedoubezpieczenie.

awarii bojlera, podczas nieobecności lokatorów awarii bojlera, podczas nieobecności lokatorów

awarii bojlera, podczas nieobecności lokatorów awarii bojlera, podczas nieobecności lokatorów

Przykład 5:
BASEN

Przyczyna szkody: śnieg

Opis zdarzenia: w wyniku naporu zalegającego śniegu uszkodzeniu uległy profile basenu (architektura ogrodu). Poszkodowani przebywali na feriach przez okres 2 tygodni.

Choć uszkodzenia nie wdają się duże, wartość szkody wyniosła 25 000 zł.

Szkody indywidualne Szkody indywidualne

Szkody indywidualne Szkody indywidualne

Przykład 1:
POŻAR ZAKŁADU PRODUKUJĄCEGO FOLIE ALUMINIOWE I OPAKOWANIA SPOŻYWCZE

Przyczyna szkody: pożar

Opis zdarzenia: podczas rozruchu maszyny służącej do nadruku opakowań doszło do niewielkiej eksplozji i wybuchu pożaru w budynku produkcyjno-magazynowym z częścią administracyjno-socjalną. Bezpośrednią przyczyną inicjującą wybuch zgromadzonych par cieczy (farb i rozcieńczalników wykorzystywanych w procesie malowania), był bodziec energetyczny w postaci iskry wyzwolonej na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej modułu mieszadła maszyny.

Następstwa pożaru:

budynek – szkoda bliska całkowitej o wartości 800 000 zł przy SU 1 000 000 mln zł (faktyczna wartość odtworzeniowa budynku 2 200 000 zł – niedoubezpieczenie)

maszyny i urządzenia – szkoda całkowita o wartości 5 300 000 zł (wartość odtworzeniowa) przy sumie ubezpieczenia 700 000 zł (niedoubezpieczenie)

wózek widłowy – szkoda całkowita w wysokości sumy ubezpieczenia – 50 000 zł

koszty uprzątnięcia pogorzeliska – 25 000 zł.

wyposażenie części administracyjno-socjalnej – szkoda całkowita o szacunkowej wartości kilkudziesięciu tysięcy – mienie nieubezpieczone

środki obrotowe – szkoda całkowita o szacunkowej wartości kilkuset tysięcy – mienie nieubezpieczone

utracony zysk brutto – szkoda nieoszacowana – brak ubezpieczenia BI

szkoda z ryzyka OC działalności gospodarczej – uszkodzony namiot na sąsiedniej posesji 18.000 zł

Szkody korporacyjne Szkody korporacyjne  Szkody korporacyjneszkody korporacyjneSzkody korporacyjne

Przykład 2:
ZAPADNIĘTA DROGA

Przyczyna szkody: rozszczelnienie kanalizy

Opis zdarzenia: pod drogą biegła kanalizacja, która się rozszczelniła i spowodowała wypłukanie gruntu pod drogą z kostki brukowej na terenie zakładu produkcyjnego. Pod naciskiem przejeżdżającej cysterny doszło do zapadnięcia się nawierzchni. Wartość szkody ok. 50 000 zł.

Szkody korporacyjne Szkody korporacyjne

Przykład 3:
HUKINOL W DYSKOTECE

Przyczyna szkody: rozlanie hukinolu

Opis zdarzenia: w trakcie imprezy nieznany sprawca dokonał rozlania wewnątrz lokalu substancji o nieprzyjemnym zapachu.

Substancją okazał się hukinol, używany m.in. do odstraszania dzików. Pomimo, że substancję rozlano na niewielkiej powierzchni posadzki i ściany, zapach utrzymywał się we wszystkich powłokach malarskich, posadzkach oraz całości wyposażenia. Do minimalizacji skutków szkody zaangażowano firmę zajmującą się restytucją mienia.

Wartość wypłaty obejmująca prace remontowo-budowlane, zabiegi restytucyjne oraz wymianę wyposażenia wyniosła ponad 172 000 zł. Suma ubezpieczenia dla ryzyka wandalizmu wynosiła 200 000 zł.

Szkody korporacyjne Szkody korporacyjne

Przykład 4:
BYK i ŁADOWARKA

Przyczyna szkody: uszkodzenie ładowarki teleskopowej

Opis zdarzenia: do uszkodzenia ładowarki teleskopowej doszło przez byka, który wydostał się z obory. Przyczyna wydostania się byka z zagrody pozostała nieznana.

Uszkodzeniu uległy m.in. nadkola i obudowa maszyny. Wartość szkody ok. 3 000 zł.

Szkody korporacyjne

Przykład 5:
USZKODZONY DACH HALI NAMIOTOWEJ

Przyczyna szkody: silny wiatr

Opis zdarzenia: silny wiatr uszkodził powłokę hali tenisowej. Do polisy była dołączona zgoda na ubezpieczenie hal namiotowych. Wartość szkody wyniosła 49 000 zł, lecz z uwagi na wystąpienia niedoubezpieczenia, odszkodowanie wypłacono w kwocie 30 000 zł.

Szkody korporacyjne

Przykład 6:
ZADYMIONA BIELIZNA

Przyczyna szkody: ogień

Opis zdarzenia: doszło do pożaru pojemnika na śmieci usytuowanego przy ścianie butiku z ekskluzywną bielizną. Poszkodowany, oprócz roszczenia w zakresie prac remontowo–budowlanych, złożył roszczenie na kwotę 200 000 zł w zakresie okopconej bielizny. Bielizna nie nadawała się do dalszej odsprzedaży. W szkodzie został powołany niezależny ekspert ds. odzieżownictwa. Po otrzymaniu opinii od eksperta uznano, że bielizna nie utraciła swoich wartości i przyznano odszkodowanie w zakresie jej ozonowania.

Szkody korporacyjne Szkody korporacyjne